Click Pic for DetailsYear & ModelPrice in US$
2018
HARRIER
29,285
2015
VITZ
12,742
1999
VITZ
3,523
2017
VITZ
14,542
2017
VITZ
14,742
2010
SKYLINE
15,704
2013
IMPREZA
16,952
2005
VITZ
3,714
2009
VITZ
4,476
2000
VITZ
2,857
2015
VITZ
12,171
1989
CIVIC
10,476
2011
VITZ
7,619
2014
HARRIER
26,114
2015
VITZ
10,857
2016
VITZ
12,095
2001
SKYLINE
2,171
1996
SKYLINE
6,095
2008
HARRIER
10,942
2012
LANDCRUISER
37,408
2007
CIVIC
7,047
2015
VITZ
12,552
2015
VITZ
12,095
2005
VITZ
4,857
2015
HARRIER
35,523
2006
VITZ
3,333
2012
VITZ
9,904
2015
VITZ
12,742
2015
HARRIER
27,142
2011
VITZ
8,380
2013
IMPREZA
19,047
2010
SKYLINE
18,590
2014
HARRIER
24,838
2013
IMPREZA
5,904
2014
VITZ
12,666
2016
VITZ
10,780
2015
IMPREZA
19,428
2012
VITZ
6,171
2007
SKYLINE
7,123
2006
ACCORD
6,752
2007
VITZ
3,980
1998
SKYLINE
14,285
2007
SKYLINE
6,180
2003
VITZ
5,800
2003
SKYLINE
5,047
2016
IMPREZA
18,495
2007
SKYLINE
4,476
2007
IMPREZA
5,142
2008
HARRIER
9,904
2014
IMPREZA
19,847
2017
IMPREZA
24,266
2013
IMPREZA
17,371
2013
VITZ
8,266
2015
SKYLINE
26,952
2008
SKYLINE
14,552
2000
SILVIA
11,419
2012
IMPREZA
12,809
2008
CIVIC
22,857
2017
CIVIC
25,714
2014
IMPREZA
20,371
2015
SKYLINE
26,180
2013
VITZ
8,085
2014
IMPREZA
10,942
2016
HARRIER
24,276
2015
HARRIER
29,990
2015
HARRIER
30,942
2015
HARRIER
30,942
2016
IMPREZA
10,942
2015
HARRIER
25,228
2015
HARRIER
29,038
2015
HARRIER
29,990
2014
HARRIER
25,228
2001
COROLLA
3,333
1998
SKYLINE
17,428
2017
VITZ
16,085
2007
VITZ
2,285
2012
VITZ
8,838
2017
VITZ
15,904
2010
HARRIER
11,504
2012
IMPREZA
11,895
2015
HARRIER
34,285
2003
INTEGRA
4,838
1998
SKYLINE
26,666
2005
INTEGRA
12,838
2007
HARRIER
14,752
2012
IMPREZA
9,904
2016
HARRIER
31,523
2001
ACCORD
7,047
2017
CIVIC
46,928
2011
VITZ
7,142
1994
CELICA
5,714
2003
INTEGRA
6,095
2009
CIVIC
28,952
2013
IMPREZA
18,476
1989
CIVIC
12,666
2014
VITZ
8,380
2007
VITZ
3,619
2014
VITZ
14,838
2017
VITZ
13,333
2015
VITZ
11,428
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...